Psykiske ubalancer

I denne type Akupunkturbehandling tager jeg udgangspunkt i det "hele" menneske. Den Traditionelle kinesiske medicin skelner ikke mellem kroppen eller psyken. Alle ubalancer har psykiske såvel som fysiske udtryk og nogle af disse symptomer, vil givetvis overskygge andre. Hos nogle mennesker kan de psykiske symptomer såsom søvnproblemer, depression, angst, vrede eller andet - være langt mere belastende end de fysiske symptomer er.

Gennem samtale finder jeg i samråd med patienten frem til et behandlingsforløb der behandler på både de psykiske og fysiske symptomer, da jeg har gode erfaringer med netop denne metode.

 
sten-balance