Posturologi

Posturologi er læren om kroppens ligevægt, og beskæftiger sig med smerter og forstyrrelser i bevægeapparatet.

For at vi kan stå oprejst, skal der være tonus i muskulaturen. Denne tonus er til tider forskellig fra side til side, og derfra kommer en skævhed. Denne tonus er reguleret fra CNS – dvs. hjernen, og er derved ikke under viljens kontrol.

Kroppen får konstant oplysninger om vores placering i rummet, hovedsageligt fra øjne og trykfølere under foden, men også fra spændingen i vores muskler. Kommer der ubalance et af disse steder, vil kroppen kompensere for forskydningen i balancen, ved at øge tonus i den ene side. Når skævheden har været tilstede længe, forårsager den smerter, og det er forskelligt hvor i kroppen smerterne sidder.

Hos Din akupunkTur undersøger jeg altid patientens postur, da skævheder kan rettes allerede 3-5 år før smerterne opstår.

posturologi-grafik