Akupunktur - hvad er det?

Akupunktur er en flere tusinde år gammel behandlingsmetode, der fortsat udvikles og praktiseres med forskellige teknikker. Det overordnede formål med behandlingen er at styrke kroppen, til selv at reparere hvad der er nødvendigt, og hvor det er nødvendigt. Metoden stammer fra Kina, og bygger på anvendelsen af nåle, der stikkes ind i kortlagte akupunkturpunkter. Ifølge den traditionelle kinesiske forklaring, siges akupunkturnålene at genoprette kroppens normale energibalance - Qi. Qi er den energi vi har arvet fra vores forældre og forfædre, samt den energi vi får fra ilt, søvn og den mad vi spiser. Som akupunktør ser jeg mennesket som et hele – alt hænger sammen, og ubalancer er ofte startet andre steder i kroppen, end der hvor det mærkes mest. Derfor er det vigtigt med en samtale før behandlingen. Og derfor spørger jeg om rigtig mange ting i dit liv.

akupunktur på ryg

Akupunktur - hvordan virker det?

Metoden i akupunkturbehandlingen er, at akupunktøren indsætter tynde nåle af forskellig længde i kortlagte punkter på patientens hud for enten at forebygge eller helt konkret behandle bestemte sygdomme. Ifølge TCM (traditionel kinesisk medicin) findes der i kroppen 12 energibaner, de såkaldte meridianer. Der udover findes der 8 ekstraordinære meridianer. Disse forskellige meridianer anspores via nålene til at fordele kroppens energi rigtigt, hvorved patienten genvinder balance og derved efter typisk en række behandlinger opnår markant bedring eller lindring for sine lidelser.

Akupunkturens principper, anskuer mennesket som en sammenhæng med naturen. Man deler menneskets fysiologi op i elementer, som benævnes Ild, Jord, Metal, Vand og Træ. Disse elementer repræsenterer alle vores organer, og samtidig repræsenterer de årstiderne. De fleste kender til lidelser der er årstids-bestemte. Og selvom det regnes for naturligt at blive forkølet i oktober og blive vinter-trist i januar, så er det stadig et udtryk for en ubalance i kroppen. Der er også mange der oplever at deres symptomer forværres når vejret er fugtigt eller blæsende, hvilket fortæller mig en masse om hvor deres ubalance skal findes, og hvordan det skal behandles. Hvert element har også en følelse tilknyttet. Det betyder, at hvis man lider af indestængt vrede eller depression, vil jeg kigge efter yderligere symptomer i leverens element – træ. Og hvis man nærmere er tynget af en stor sorg, så behandler man i lungens element – metal. For at få en mere præcis viden om hvor der skal behandles, stiller jeg en puls-diagnose. Her mærker jeg på hvor meget energi – Qi – der er i hvert organ, og behandler derefter.

Hvad gør akupunktur?

En akupunkturbehandling handler om at styrke kroppens egne ressourcer. At få akupunktur, er et samarbejde mellem patient og akupunktør. Der er altid forskellige muligheder man selv skal arbejde med hjemme, for at øge effekten af behandlingen. Derfor vil jeg i enhver behandling give råd til selvhjælp. Kroppen har kæmpe ressourcer til selv-helbredelse, hvilket kan stimuleres på flere forskellige måder. De metoder jeg bruger er nåle i krop og øre, frekvensbehandling, akutryk og lysbehandling.

Der er en årsag til, hvorfor vi har det som vi har det – og jeg er interesseret i at finde årsagen, selvom det ikke altid lader sig gøre. Vores krop husker, og derfor kan en ubalance være opstået allerede i barndommen eller teenageårene, hvor vi er mere fysisk og psykisk sårbare.

Akupunkturen har flere fantastiske metoder, til at få løsnet op for tidligere stress, og derved skabe ro og balance i kroppen.

Hvad kan akupunktur hjælpe mod?

WHO har udarbejdet en liste, over sygdomme og lidelser hvor akupunktur er bevist som værende en effektiv behandling:

 • Alle former for smertebehandling
 • Gigtsygdomme i led og muskler
 • Hovedpine / Migræne
 • Rygsmerter
 • Frossen skulder
 • Trigeminusneuralgi
 • Tennisalbue
 • Menstruationsproblemer
 • Mave- og tarmlidelser
 • Bihulebetændelse
 • Højt blodtryk
 • Eksem
 • Kredsløbsproblemer
 • Lidelser i sanseorganer
 • Immunsygdomme
 • Hormonelle forstyrrelser 

Dette er den officielle WHO liste, hvor der ofte tilføjes flere lidelser.

WHO logo

Alternativ Akupunktur

Der kan også benyttes tryk, mere populært kaldet akutryk, hvor man via tryk påvirker kroppen på samme måde. En helt anden måde er en metode hvor man benytter specielle magneter direkte på kroppens meridianbaner. Disse to teknikker benyttes ofte hvis det er børn der behandles, eller hvis kan også bruges hvis en patient f.eks er bange for en nålebehandling. Behandling på denne måde kan forlænge forløbet en lille smule, da kroppens meridianer ikke påvirkes så massivt som det er tilfældet med nåle-akupunkturen.

Akutryk - myorefleks terapi